Video

Định danh Polyphenol trong Propolis M.E.D nhập khẩu B.Natural Italy

Tiếp cận đa phương pháp phân tích (HPLCMS, HPLC-UV, đo quang phổ) đảm bảo định danh chính xác các polyphenol.

Xịt họng Abipolis là sản phẩm tại Việt Nam ký hợp tác chuyển giao và sử dụng nguyên liệu Propolis M.E.D

Phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.