Dùng thuốc trị ho cho trẻ và những lưu ý khi sử dụng

Sử dụng thuốc trị ho cho trẻ là biện pháp cần thiết khi trẻ bị ho lâu, thời gian ho kéo dài, đã áp dụng...