Mùa lạnh, phòng bệnh đường hô hấp cho người cao tuổi

Mùa lạnh người co tuổi thường phải đối phó nhiều bệnh, trong đó bệnh đường hô hấp, do sức đề kháng yếu. Bệnh hô hấp...