CNC Abipha – Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt chuẩn GMP

 Xây dựng trên diện tích 18.000 m2 với tổng đầu từ 20 triệu USD. Nhà máy sản xuất dược phẩm CNC Abipha được nhận...