Video

Tạo Propopis M.E.D từ chiết xuất keo ong độc quyền sáng chế Italy

Nhờ công nghệ chiết xuất M.E.D đã được cấp bằng sáng chế từ B.Natural – Italy đã tạo ra keo ong có nhiều ưu điểm vượt trội hơn:

💧 M.E.D.® cho phép tạo ra chiết xuất propolis có độ lặp lại cao. Phức hợp polyphenol đặc trưng khá đồng nhất qua từng lô mẻ.

💧 Tất cả chiết xuất Propolis M.E.D., dù là dạng bột hay lỏng (alcol, glyceric, dầu,…) đều chứa phức hợp polyphenol đặc trưng tương tự nhau.

💧 Khó khăn trong việc chiết lấy toàn bộ phức hợp polyphenol được giải quyết nhờ phương pháp Dynamic Multi Extraction (M.E.D.).

Phản hồi của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.