Giải pháp mới điều trị viêm mũi xoang mạn tính với sóng siêu âm

Việc điều trị viêm mũi xoang mạn tính hết sức khó khăn do sự tích tục của vi khuẩn. Vì vậy sóng siêu âm đã...